Serveis Associats » Assegurances agràries

Assegurances agràries


Assegurança Enllaços i descàrregues
Calendari Assegurances Agràries


1 DE GENER
»Rendiments d'Aranyoner
»Explotació de Cirera a Càceres
»Cirera
»Cirera de Càceres

15 DE GENER
»Explotació de Raïm de Vinificació, específic per a Canàries
»Kiwi
»Hortalisses de primavera i estiu
»Tomàquet
»Remolatxa sucrera
»Raïm de Vinificació
»Vivers de Vinya
»Integral de Raïm de Vinificació a l'Illa de Lanzarote
»Explotació de Ramat boví Reproductor i de Recria
»Explotació de bestiar boví d'Engreix
»Explotació de bestiar boví de Lídia
»Bestiar boví d'Alta Valoració Genètica
»Reproductors Bovins d'Aptitud Càrnica
»Bestiar Oví i Cabrum
»Encefalopatia espongiforme bovina
»Retirada i destrucció d'animals bovins morts a l'Explotació
»Retirada i destrucció d'oví i cabrum Morts a l'Explotació

1 DE FEBRER
»Cotó i Altres Cultius Tèxtils
»Raïm de Taula
»Bestiar Equí
»Bestiar Equí a Races Selectes
»Aviram de Carn
»Aviram de posta
»Piscifactories de truites
»Aqüicultura Marina (Besuc, Corvina, Daurada, Llobarro i Turbot)

1 DE MARÇ
»Cultius Herbacis Extensius
»Flor Tallada
»Fruits Secs
»Enciam Baby Leaf i endívies
»Llúpol
»Palla de Cereals d'Hivern
»Pòlissa Multicultiu en Cultius Herbacis Extensius
»Pòlissa Multicultiu a Hortalisses
»Tarifa General Combinada
»Forestal

1 D'ABRIL
»Explotació de Cítrics
»Pòlissa Combinada per Hortalisses a les Canàries
»Pòlissa Multicultiu de Cítrics
»Pixat en cítrics
»Tabac
»Tomàtiga d'Hivern
»Bestiar Porcí
»Musclo

1 DE MAIG
»Oliva
»Arròs
»Fabes a Astúries

1 DE JUNY
»Col.lectiu de Plàtan
»Cultius Protegits
»Planta Ornamental
»Produccions tropicals i subtropicals
»Assegurança Renovable, retirada i destrucció d'animals bovins morts
»Assegurança Renovable, retirada i destrucció d'oví i cabrum morts
»Assegurança Renovable, retirada i destrucció d'animals no bovins morts

1 DE JULIOL
»Carxofa
»Col.lectiu de Tomàtiga, específic per a Canàries
»Pèsol Verd i Fava Verda
»Sequera en pastures

1 DE SETEMBRE
»Rendiments d'Ametler
»Rendiments en Explotacions de Cultius Herbacis Extensius
»Rendiments de remolatxa sucrera de secà
»All
»Maduixot i altres Fruits Vermells
»Maduixa i Maduixot a Cadis, Huelva i Sevilla
»Nesprer
»Integral de Ceba a l'Illa de Lanzarote
»Integral de Cereals d'Hivern a secà
»Integral de Lleguminoses Gra en secà

1 D'OCTUBRE
»Rendiments d'Olivar
»Explotació de Raïm de Vinificació
»Patata
»Papa, específica per a Canàries
»Sequera i Incendi a Apicultura

15 DE NOVEMBRE
»Explotació de Fruiters
»Rendiments en Explotacions Frutícoles
»Fruiters: Albercoc, Pruna, Poma, Melicotó i Pera
»Caqui
»Codony i altres Fruiters

Terminis: 01-12-2009 / 31-12-2010
Assegurances agràries 2010 Per sinistres a les collites (inclemències climàtiques): pedra, incendi, gelada, pluja, vent, inundació, etc.
Per al bestiar: accidents, part (pèrdua de vaca o vedell), garantia de sanejament, recollida, etc.
Terminis: 01-01-2010 / 31-01-2011
ASSEGURANÇADE TRACTOR - CAMPANYA COMERCIAL 2011 MODALIDAD 1:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurídica

Uso Propio: 99,23 euros

MODALIDAD 2:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurídica
Seguro Conductor

Uso Propio: 113,18 euros

MODALIDAD 3:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurídica
Seguro Conductor
Responsabilidad Civil Agraria hasta 150.000 EUROS

Uso Propio: 128,29 euros


• Seguro Accidentes Conductor para cualquier conductor autorizado.
• Responsabilidad Civil Agraria, daños ocasionados a terceros por trabajos realizados con el tractor y sus aperos.

SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA PARA TODOS LOS REMOLQUES SIN COSTE ADICIONAL.

Terminis: 28-10-2011 / --
ASSEGURANÇA CREIXENT EXPLOTACIONS DE FRUITS SECS
S'agrupen en aquesta nova línia les assegurances del pla anterior per als cultius de Fruits secs: Assegurança de Rendiments d'Ametller (Línia 103) i Assegurança Combinat Fruits secs (Línia 025)
Terminis: 18-11-2011 / 30-11-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici