Serveis Associats » Assegurances agràries

Assegurances agràries


Assegurança Enllaços i descàrregues
Calendari Assegurances Agrries


1 DE GENER
Rendiments d'Aranyoner
Explotaci de Cirera a Cceres
Cirera
Cirera de Cceres

15 DE GENER
Explotaci de Ram de Vinificaci, especfic per a Canries
Kiwi
Hortalisses de primavera i estiu
Tomquet
Remolatxa sucrera
Ram de Vinificaci
Vivers de Vinya
Integral de Ram de Vinificaci a l'Illa de Lanzarote
Explotaci de Ramat bov Reproductor i de Recria
Explotaci de bestiar bov d'Engreix
Explotaci de bestiar bov de Ldia
Bestiar bov d'Alta Valoraci Gentica
Reproductors Bovins d'Aptitud Crnica
Bestiar Ov i Cabrum
Encefalopatia espongiforme bovina
Retirada i destrucci d'animals bovins morts a l'Explotaci
Retirada i destrucci d'ov i cabrum Morts a l'Explotaci

1 DE FEBRER
Cot i Altres Cultius Txtils
Ram de Taula
Bestiar Equ
Bestiar Equ a Races Selectes
Aviram de Carn
Aviram de posta
Piscifactories de truites
Aqicultura Marina (Besuc, Corvina, Daurada, Llobarro i Turbot)

1 DE MAR
Cultius Herbacis Extensius
Flor Tallada
Fruits Secs
Enciam Baby Leaf i endvies
Llpol
Palla de Cereals d'Hivern
Plissa Multicultiu en Cultius Herbacis Extensius
Plissa Multicultiu a Hortalisses
Tarifa General Combinada
Forestal

1 D'ABRIL
Explotaci de Ctrics
Plissa Combinada per Hortalisses a les Canries
Plissa Multicultiu de Ctrics
Pixat en ctrics
Tabac
Tomtiga d'Hivern
Bestiar Porc
Musclo

1 DE MAIG
Oliva
Arrs
Fabes a Astries

1 DE JUNY
Col.lectiu de Pltan
Cultius Protegits
Planta Ornamental
Produccions tropicals i subtropicals
Assegurana Renovable, retirada i destrucci d'animals bovins morts
Assegurana Renovable, retirada i destrucci d'ov i cabrum morts
Assegurana Renovable, retirada i destrucci d'animals no bovins morts

1 DE JULIOL
Carxofa
Col.lectiu de Tomtiga, especfic per a Canries
Psol Verd i Fava Verda
Sequera en pastures

1 DE SETEMBRE
Rendiments d'Ametler
Rendiments en Explotacions de Cultius Herbacis Extensius
Rendiments de remolatxa sucrera de sec
All
Maduixot i altres Fruits Vermells
Maduixa i Maduixot a Cadis, Huelva i Sevilla
Nesprer
Integral de Ceba a l'Illa de Lanzarote
Integral de Cereals d'Hivern a sec
Integral de Lleguminoses Gra en sec

1 D'OCTUBRE
Rendiments d'Olivar
Explotaci de Ram de Vinificaci
Patata
Papa, especfica per a Canries
Sequera i Incendi a Apicultura

15 DE NOVEMBRE
Explotaci de Fruiters
Rendiments en Explotacions Frutcoles
Fruiters: Albercoc, Pruna, Poma, Melicot i Pera
Caqui
Codony i altres Fruiters

Terminis: 01-12-2009 / 31-12-2010
Assegurances agrries 2010 Per sinistres a les collites (inclemncies climtiques): pedra, incendi, gelada, pluja, vent, inundaci, etc.
Per al bestiar: accidents, part (prdua de vaca o vedell), garantia de sanejament, recollida, etc.
Terminis: 01-01-2010 / 31-01-2011
ASSEGURANADE TRACTOR - CAMPANYA COMERCIAL 2011 MODALIDAD 1:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurdica

Uso Propio: 99,23 euros

MODALIDAD 2:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurdica
Seguro Conductor

Uso Propio: 113,18 euros

MODALIDAD 3:

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria
Defensa Jurdica
Seguro Conductor
Responsabilidad Civil Agraria hasta 150.000 EUROS

Uso Propio: 128,29 euros


Seguro Accidentes Conductor para cualquier conductor autorizado.
Responsabilidad Civil Agraria, daos ocasionados a terceros por trabajos realizados con el tractor y sus aperos.

SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA PARA TODOS LOS REMOLQUES SIN COSTE ADICIONAL.

Terminis: 28-10-2011 / --
ASSEGURANA CREIXENT EXPLOTACIONS DE FRUITS SECS
S'agrupen en aquesta nova lnia les assegurances del pla anterior per als cultius de Fruits secs: Assegurana de Rendiments d'Ametller (Lnia 103) i Assegurana Combinat Fruits secs (Lnia 025)
Terminis: 18-11-2011 / 30-11-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici