Serveis Associats » Associació de Defensa Vegetal de cultius hortícoles de la Unió de Pagesos de Mallorca

Associació de Defensa Vegetal de cultius hortícoles de la Unió de Pagesos de Mallorca

La Associació de Defensa Vegetal de la Unió de Pagesos de Mallorca (ADV-UPM) neix de l'inquietud mostrada per diversos horticultors mallorquins sobre la falta d'orientació tècnica especialitzada en horticultura: selecció de varietats, calendari de cultius, adobat, reg, lluita contra plagues i malalties, etc. Des del 21 de juny del 2010 la ADV-UPM esta registrada en el Registre Oficial de Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears amb el objectiu principal de oferir als socis un servei integral, tant tècnic com burocràtic, destinat a obtindre el màxim rendiment de l'activitat agrícola.

Aquest servei es completament gratuït per tots els horticultors socis de UPM. A continuació s'especifiquen les principals línees d'actuació:

 • Assessorament burocràtic: informació de les noves línees d'ajuda, tràmits administratius, etc.
 • Assessorament tècnic específic per a cada cultiu i sistema de producció: reg, adobat, lluita contra fisiopaties i males herbes, etc.
 • Assessorament tècnic en la producció hortícola integrada (PI):
  • - Assistència durant el procés d'inscripció en el registro de productors de producció integrada.
  • - Assistència durant els controls periòdics del Consell Regulador de la producció integrada.
  • - Recollida de mostres de terra, aigua i material vegetal per al seu anàlisis.
  • - Assessorament i seguiment dels quaderns de camp.

A més a més, ser soci de la ADV-UPM reporta altres beneficis com la possibilitat de negociar els preus de fertilitzants i productes fitosanitaris, la compra de maquinaria d'ús comú o disposar d'una biblioteca especialitzada.

Actualment, la ADV-UPM esta formada per 15 socis productores d'hortalissa, repartits per tota l'illa de Mallorca, que sumen més de 430 hectàrees de diferents cultius hortícoles. Entre els socis hi ha productors ecològics, productors integrats i productors convencionals.


Junta directiva de la ADV-UPM
President Bartomeu Lliteres Mesquida
Secretari Gabriel Torrens Llabrés
Vocal Apol·lònia Mª Figuera Vaquer
Vocal Martí Font Esteva
Vocal Damià Bover Trobat

Responsable de la ADV-UPM
Luis Martínez Suller
Doctor Ingeniero Agrónomo

Delegació Comarcal d'Inca
Centre Bit - Despatx 14 (Inca)
Tel: 971887096
Fax: 971464061
luismartinezsuller@gmail.com


© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici