Difusió » Notícies » Fitxa de la notícia
15-10-2011

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'AIGÜES DEPURADES PER A REC AGRÍCOLA

Explotacions agràries

D’acord amb l’interès mostrat per diversos socis, la UPM informa de la possibilitat d’utilitzar aigua depurada com a aigua de rec, en funció de l’establert pel ...

REAL DECRET 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el regim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

El Real Decret 1620/2007, a l’Annex I.A. (veure taula a continuació) defineix els paràmetres que ha de tenir una aigua regenerada per poder ser utilitzada en agricultura, en funció del tipus de cultiu, del seu destí final i del tipus de rec efectuat.

Pel que fa al tipus de rec, s'ha de regar de manera que no es formin aerosols, pel que es recomana utilitzar sistemes localitzats (rec per degoteig, exsudació, etc.). La utilització del rec per aspersió es limita als sistemes de baixa pressió, que a més caldrà situar el més a prop possible del sòl, per tal de fer mínima la formació d'aerosols.

Els productors ecològics, a més de complir amb el que diu el RD 1620/2007, han de demanar autorització a l'organisme regulador d'agricultura i ramaderia ecològica de la seva comunitat autònoma (a Balears és el CBPAE).

« Tornar
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici