Difusió » Notícies » Fitxa de la notícia
30-08-2018

UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA, SOM ELS PAGESOS

Política agrària

Unió de Pagesos ha volgut manifestar la seva posició davant la tramitació de la Llei Agrària i els intents de manipulació política de la pagesia. El nostre sindicat defensa els interessos dels pagesos, el consens i la participació. Per a nosaltres aquesta Llei Agrària, ara en tramitació, és millorable, per almanco, no com l'anterior, ha estat una llei participativa on el sector ha pogut dir el que ha volgut..

Unió de Pagesos, a tall d'exemple, ha lluitat i aconseguit per a què tot el sector ramader sigui un sector estratègic, i no només el sector dels cavalls com establia la llei anterior. El sector ramader és un sector molt malmès que ha de menester tots els suports possibles.

Des d'Unió de Pagesos seguirem donant un suport inequívoc als pagesos professionals d'aquestes illes. Seguirem defensant que el principal problema de la nostra agricultura és la urbanització del sòl rústic i que aquesta nova llei ens hauria de protegir davant aquesta greu problemàtica.

Defensarem que si els grans grups de compra, com pugui ser el sector hoteler, consumissin productes locals i de proximitat, els pagesos professionals no haurien de menester acudir a altres ativitats per a diversificar els seus ingressos ja que podrien viure de la seva feina, que és produir aliments.

En el cas concret de la diversificació a través d'activitats complementàries, a l'antiga llei els centres de massatges i els camps de polo eren considerats activitats complementàries de les explotacions agràries, per això valoram positivament que en el nou text, amb seny, s'hagin eliminat aquestes falses activitats complementàries que poc o res tenen a veure amb la nostra realitat agrícola.

La realitat agrícola i pagesa de les Illes Balears no és la dels grans propietaris. La realitat és la dels pagesos cultivant parcel·les d'aquí i d'allà, repartides arreu, sense ser propietaris i amb contractes d'arrendament precaris. El fet de preservar els interessos dels grans propietaris va en la línia que els pagesos vagin perdent l'accés a les terres i els propietaris puguin seguir especulant amb el sòl agrari..

Defensam les agroestances a l'illa de Mallorca i no a Menorca ja que la realitat és molt diferent i els pagesos viuen als llocs (possessions) com bé dèiem abans la nostre feina és produir aliments, no rebre visitants a les nostres dependències, però es tracta de no extreure tots els ingressos d'allà mateix. I permetre rebre visitants a les finques és una manera que el monocultiu turístic de les illes repercuteixi directament a la societat i no només quedi en mans d'uns ocs.

Defensam que totes aquelles activitats agrícoles, fins i tot la venta directa, realitzades per pagesos professionals, estiguin permeses dins el sòl rústic sense haver de passar pel tràmit etern de l’interès general

Defensam que la representativitat de les organitzacions agràries es determini mitjançant un procés electoral
entre totes aquelles persones que acreditin la seva condició de professionals del sector agrari.

Defensam que el patrimoni acumulat pels antics sindicats verticals, cambres agràries, es traspassi a les
organitzacions professionals. reclam històric fet des de fa més de 30 anys.

Defensam una llei agrària pagesa, una agricultura pagesa i una conselleria propera i pagesa. Per això ens hem reunit amb la major part de partits polítics representats al parlament de les illes balears,per defensar les nostres al·legacions i que a partir del mes de setembre s’inici un procés de debat parlamentari on es podrà millorar la llei amb les aportacions de totes les entitats que han presentat al·legacions i no amb la
retirada de la llei abans del seu debat, tal i com demanen altres organitzacions agràries de les illes.

« Tornar
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici