Difusió » Notícies » Fitxa de la notícia
08-10-2010

EL PARLAMENT BALEAR INSTA EL GOVERN A DONAR SUPORT A L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA

Política agrària

Unió de Pagesos destaca que en el debat d’orientació política general del Govern s’han aprovat propostes que permeten avançar en la política agrària


Tot i que el debat sobre l’orientació política general del Govern de les Illes Balears havia començat amb unes referències al sector primari i agroalimentari molt limitades, les posteriors intervencions dels portaveus i el debat en el seu conjunt han plantejat amb encert alguns dels problemes dels pagesos i ramaders de les Balears, insistint en la necessitat d’un referent institucional pel sector dins el Govern Balear i en la millora del suport al sector primari. En aquest sentit, des d’Unió de Pagesos de Mallorca, agraïm als diferents portaveus la sensibilitat demostrada i, de manera especial, les propostes de resolució aprovades.

Del conjunt d’intervencions, de tots els grups, se’n desaprèn un interès en dur a terme una més àgil i millor política a favor del sector primari, que és el que creim que es mereixen els professionals que estan treballant durament per mantenir un sector amenaçat en molts d’aspectes però que té un interès molt superior a l’estrictament econòmic.

Som conscients que queda molt per fer de cara a sensibilitzar la societat i els representants polítics de la importància del sector agrari en ordre a la preservació de valors com el territori, el paisatge, el medi ambient o el poder disposar d’aliments frescs i de qualitat, però els acords adoptats en el Parlament representen una passa encoratjadora i un missatge positiu pel sector. Permeten al Govern avançar en la política agrària i li encomanen la recuperació d’una referència institucional per l’agricultura dins el seu organigrama.
UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA


Palma, 8 d’octubre de 2010

« Tornar
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici