Difusió » Notícies

Notícies

Cercador  

Resultats: 103

15-10-2011 - Explotacions agràriesINFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'AIGÜES DEPURADES PER A REC AGRÍCOLA

D’acord amb l’interès mostrat per diversos socis, la UPM informa de la possibilitat d’utilitzar aigua depurada com a aigua de rec, en funció de l’establert pel ... REAL DECRET 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el regim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. El Real Decret 1620/2007, a l’Annex I.A. (veure taula a continuació) defineix els paràmetres que ha de tenir una aigua regenerada per pod...

14-10-2011 - Política agrària LA PROPOSTA DE REFORMA DE LA PAC POSA EN PERILL EL TEIXIT PRODUCTIU AGRARI I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA D’EUROPA

UNIÓ DE PAGESOS CREU QUE LA PROPOSTA S’HA DE RECTIFICAR DE DALT A BAIX Ahir, dia 12 d’octubre, la Comissió Europea va presentar la proposat de reforma de la Política Agrària Comuna a Brussel•les. En un context de forta crisi econòmica i d’abandonament de les explotacions pageses per manca de rendibilitat, la Comissió torna a decebre i deixa l'alimentació a mans de l’especulació. La seva proposta no contempla mesures de regu...

11-10-2011 - AjudesEL GOVERN DEU MÉS DE 12 MILIONS D’EUROS EN INVERSIONS DINS LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA DEMANA LA INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DEL GOVERN La situació del sector agrari és de cada vegada pitjor. La majoria dels sectors es troben afectats per una puja grossa dels costos de producció al mateix temps que els preus van baixant. Fins ara no s’ha aconseguit un règim econòmic i fiscal que reconegui el fet insular i el compensi. El resultat és que les explotacions agràries es veuen empeses a tancar....

08-09-2011 - Política agrària EL GOVERN BALEAR SUPRIMEIX AJUTS PER A CEREALISTES, RAMADERS I HORTICULTORS

UNIÓ DE PAGESOS ES DIRIGEIX AL CONSELLER PER DEMANAR LA RECONSIDERACIÓ D’AQUESTA DECISIÓ El Govern Balear ha anunciat la no convocatòria per enguany de les campanyes següents. - Programa per a la millora del sector productor de cereals i lleguminoses per a les Illes Balears durant l’any 2011. - Programa per a la millora de l’alimentació animal, amb farratgeres de secà, a les Illes Balears durant l’any 2011. - Ajuda per a...

26-07-2011 - AjudesUNIÓ DE PAGESOS VALORA EN 16.000.000 D’EUROS EL DEUTE DEL GOVERN AMB ALS PAGESOS DE BALEARS

Segons les dades d’Unió de Pagesos el deute autonòmic amb els pagesos i el sector agrari i agroalimentari en general és de prop de 16.000.000,00 d’euros. Es pot dir que el Govern dels anys 2010 i 2011 ho deu tot o quasi tot. Però també té coses encara pendents de pagar del 2008 i 2009. Destaca per la seva importància tot el que fa referència a la inversió (primera instal•lació de joves, modernització i valor afegit...

© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici