Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
COMPRA DE LLAVORS DE CEREALS, PÈSOLS I HERBICIDES PELS DOS CULTIUS Millora Agrària Sa ha convocat la campanya per repartir als pagesos, durant l'any 2010, llavors de cereals, pèsols i herbicides pels dos cultius. Termini: 22 d'octubre de 2010 Cada agricultor pot sol.licitar llavor com a màxim per sembrar el 30% de la superfície de la seva explotació, segons les dades de la declaració d'Ajudes directes de l'any 2010. La quantitat d'herbicida serà com a màxim la necessària per a fer un tractament a la totalitat de superfície sembrada de cereals i lleguminoses a la seva explotació. Vos adjuntam documentació.
Terminis: 08-10-2010 / 22-10-2010
SEGONA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2010 D'AJUDES PER A REPLANTAR ARBRES S’aprova, per segona vegada a l’any 2010, la convocatòria d’ajudes per a l’aplicació d’un pla pilot de desenvolupament sostenible a les Illes Balears per a replantar albercoquers, ametlers, figueres i garrovers afectats per diferents malalties. L’objecte d’aquesta línia és conservar els valors naturals, així com aconseguir el manteniment d’aquests arbres com a elements paisatgístics propis, objectiu previst en el programa pilot de desenvolupament sostenible a les Illes Balears.
Terminis: 01-10-2010 / 29-10-2010
AJUDES PER LA COMPRA DE LLAVORS DE FARRATGERES Campanya d'ajuda per a la compra de llavors farratgeres certificades.
Terminis: 29-09-2010 / 15-10-2010
Subvencions per a la utilització de serveis d'assessorament Es torna reobrir el termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a les ajudes previstes a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 13 de maig de 2010, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2010, subvencions per a la utilització de serveis d’assessorament.
Terminis: 23-09-2010 / 22-10-2010
Subvencions per a la cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies S’ha publicat la resolució de “Subvencions de mínimis per a la mesura de cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies, corresponents a l’any 2010” Aquesta línia parteix d’un import màxim de 140.000,00 €. Va dirigida a ajudar a projectes d’investigació en els quals hi participin productors primaris. Els beneficiaris han de ser productors primaris agrícoles o les seves agrupacions o associacions (inclosos consells reguladors), indústries transformadores o entitats que realitzin projectes d’investigació. S’ha de signar un conveni de cooperació entre els participants en el projecte. Sempre hi ha d’haver productors primaris i com a mínim un investigador amb capacitat científica acreditada. Se pot subvencionar (sempre i quan estiguin dirigides al sector primari): - Disseny, desenvolupament i assaig de nous productes, processos i tecnologies (honoraris, enquestes, assessoria, personal investigador i material necessari). - Inversions materials o immaterials (assaigs, proves pilot, equips necessaris per les proves, adquisició de patents, cànons i altres despeses connexes). El percentatge de subvenció serà d’un 90 % de les despeses elegibles. S’aplica el reglament de mínimis. Es poden presentar sol•licituds abans del 3 de desembre del 2010. A la selecció es prioritzen les cooperatives, societats agràries de transformació i consells reguladors. També les actuacions que representin innovació de producte. Sectors subvencionables: fruites i hortalisses fresques i transformades, fruits secs, ous i aus, llet i productes lactis, carnis, cereals i arròs, oleaginoses i oli d’oliva, vi i alcohol, alimentació animal i farratges, llavors, patata, flors i plantes de viver, plantes de cultiu amb destí bioenergètic, animals, preparats alimentaris, etc. Palma, 24 d’agost del 2010 UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA
Terminis: 21-08-2010 / 03-12-2010
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici