Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Subvencions per a la utilització de serveis d'assessorament Es torna reobrir el termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a les ajudes previstes a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 13 de maig de 2010, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2010, subvencions per a la utilització de serveis d’assessorament.
Terminis: 23-09-2010 / 22-10-2010
Subvencions per a la cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies S’ha publicat la resolució de “Subvencions de mínimis per a la mesura de cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies, corresponents a l’any 2010” Aquesta línia parteix d’un import màxim de 140.000,00 €. Va dirigida a ajudar a projectes d’investigació en els quals hi participin productors primaris. Els beneficiaris han de ser productors primaris agrícoles o les seves agrupacions o associacions (inclosos consells reguladors), indústries transformadores o entitats que realitzin projectes d’investigació. S’ha de signar un conveni de cooperació entre els participants en el projecte. Sempre hi ha d’haver productors primaris i com a mínim un investigador amb capacitat científica acreditada. Se pot subvencionar (sempre i quan estiguin dirigides al sector primari): - Disseny, desenvolupament i assaig de nous productes, processos i tecnologies (honoraris, enquestes, assessoria, personal investigador i material necessari). - Inversions materials o immaterials (assaigs, proves pilot, equips necessaris per les proves, adquisició de patents, cànons i altres despeses connexes). El percentatge de subvenció serà d’un 90 % de les despeses elegibles. S’aplica el reglament de mínimis. Es poden presentar sol•licituds abans del 3 de desembre del 2010. A la selecció es prioritzen les cooperatives, societats agràries de transformació i consells reguladors. També les actuacions que representin innovació de producte. Sectors subvencionables: fruites i hortalisses fresques i transformades, fruits secs, ous i aus, llet i productes lactis, carnis, cereals i arròs, oleaginoses i oli d’oliva, vi i alcohol, alimentació animal i farratges, llavors, patata, flors i plantes de viver, plantes de cultiu amb destí bioenergètic, animals, preparats alimentaris, etc. Palma, 24 d’agost del 2010 UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA
Terminis: 21-08-2010 / 03-12-2010
Convocades les línies del Proalfa Línia d'ajuts pel foment del cultiu d'alfals per a dessecació amb aigües regenerades i per a explotacions ramaderes de vacum de llet o de vaques alletants que hagin deixat de regar amb aigües subterrànies. Hi ha un termini de 30 dies naturals per presentar sol.licituds a partir de l'endemà de la data de publicació.
Terminis: 17-08-2010 / 16-09-2010
Ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l'exercici 2010 Línia d'ajudes dirigides a finançar el capital circulant. Se subvencionen les despeses inicials d'obertura del préstec i les despeses d'estudi per concedir l'aval, el cost de l'aval i part dels interessos (l'equivalent a dos punts d'interessos anuals). Hi ha de termini fins el 31 d'agost de 2010.
Terminis: 12-08-2010 / 31-08-2010
AJUDES PER AL FOMENT DE LA RECRIA DEL BESTIAR PORCÍ Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears, any 2010 Són actuacions subvencionables: 1. La incorporació a l’explotació, a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de l’1 de juliol de 2010 de porcastres de 30 a 120 Kg de pes, o bé , de 4 a 8 mesos d’edat, fins a un nombre equivalent al 30%, ajustat a la unitat, de les reproductores de que disposa l’explotació i que figurin a la base de dades del REGA sota l’epígraf “cerdas” en el moment de la finalització del termini de presentació de sol•licituds de l’ajuda. 2. La incorporació a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de l’1 de juliol de 2010 de, com a màxim, un mascle destinat a la reproducció, amb una edat mínima de 6 mesos, per cada 30 femelles reproductores existents en la explotació, que figurin a la base de dades del REGA sota l’epígraf “cerdas” quan aquesta tengui, com a mínim, 15 femelles en explotacions de porc negre i 30 femelles en explotacions de porc blanc. Presentació: El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia següent a la publicació de la present Resolució fins el 3 de setembre de 2010.
Terminis: 20-07-2010 / 03-09-2010
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici