Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Convocades les línies del Proalfa Línia d'ajuts pel foment del cultiu d'alfals per a dessecació amb aigües regenerades i per a explotacions ramaderes de vacum de llet o de vaques alletants que hagin deixat de regar amb aigües subterrànies. Hi ha un termini de 30 dies naturals per presentar sol.licituds a partir de l'endemà de la data de publicació.
Terminis: 17-08-2010 / 16-09-2010
Ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l'exercici 2010 Línia d'ajudes dirigides a finançar el capital circulant. Se subvencionen les despeses inicials d'obertura del préstec i les despeses d'estudi per concedir l'aval, el cost de l'aval i part dels interessos (l'equivalent a dos punts d'interessos anuals). Hi ha de termini fins el 31 d'agost de 2010.
Terminis: 12-08-2010 / 31-08-2010
AJUDES PER AL FOMENT DE LA RECRIA DEL BESTIAR PORCÍ Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears, any 2010 Són actuacions subvencionables: 1. La incorporació a l’explotació, a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de l’1 de juliol de 2010 de porcastres de 30 a 120 Kg de pes, o bé , de 4 a 8 mesos d’edat, fins a un nombre equivalent al 30%, ajustat a la unitat, de les reproductores de que disposa l’explotació i que figurin a la base de dades del REGA sota l’epígraf “cerdas” en el moment de la finalització del termini de presentació de sol•licituds de l’ajuda. 2. La incorporació a partir d’1 de juliol de 2009 i abans de l’1 de juliol de 2010 de, com a màxim, un mascle destinat a la reproducció, amb una edat mínima de 6 mesos, per cada 30 femelles reproductores existents en la explotació, que figurin a la base de dades del REGA sota l’epígraf “cerdas” quan aquesta tengui, com a mínim, 15 femelles en explotacions de porc negre i 30 femelles en explotacions de porc blanc. Presentació: El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia següent a la publicació de la present Resolució fins el 3 de setembre de 2010.
Terminis: 20-07-2010 / 03-09-2010
Subvencions per al suport a grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota programes de qualitat, any 2010 L’objecte d’aquestes ajudes és millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda. Seran objecte de subvenció les despeses derivades de les següents actuacions: • Organització i participació en fires, congressos, seminaris, jornades tècniques, esdeveniments i activitats similars de relacions públiques. • Informació i publicitat en revistes especialitzades, panells o tanques publicitàries i mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió). • Edició de material divulgatiu, amb promoció de coneixements científics i tècnics dels productes (pàgina web, fulls informatius...). • Accions de millora de la imatge de productes. • Estudis de mercat i d’avaluació d’impacte de les campanyes de promoció.
Terminis: 07-07-2010 / 31-07-2010
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER SOL.LICITAR AVALS PER NOUS CRÈDITS S'ha ampliat el termini d'admissió de sol.licituds de subvenció del cost dels avals SAECA a nous crèdits fins el proper 12 de setembre.
Terminis: 05-07-2010 / 12-09-2010
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici