Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Subvencions per al suport a grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota programes de qualitat, any 2010 L’objecte d’aquestes ajudes és millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda. Seran objecte de subvenció les despeses derivades de les següents actuacions: • Organització i participació en fires, congressos, seminaris, jornades tècniques, esdeveniments i activitats similars de relacions públiques. • Informació i publicitat en revistes especialitzades, panells o tanques publicitàries i mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió). • Edició de material divulgatiu, amb promoció de coneixements científics i tècnics dels productes (pàgina web, fulls informatius...). • Accions de millora de la imatge de productes. • Estudis de mercat i d’avaluació d’impacte de les campanyes de promoció.
Terminis: 07-07-2010 / 31-07-2010
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER SOL.LICITAR AVALS PER NOUS CRÈDITS S'ha ampliat el termini d'admissió de sol.licituds de subvenció del cost dels avals SAECA a nous crèdits fins el proper 12 de setembre.
Terminis: 05-07-2010 / 12-09-2010
FINS EL 12 DE JULIOL ES PODEN DEMANAR SUBVENCIONS PELS AVALS DELS CRÈDITS ICO-LIQUIDESA Es tracta dels crèdits ICO-LIQUIDESA (que es poden demanar fins el 20 de desembre de 2010), amb un termini màxim d’amortització de 5 anys (el primer és de carència) i amb un tipus d’interès de referència ICO més un marge variable negociable. Fins el 12 de juliol es pot demanar l’aval subvencionat de SAECA -a la pròpia entitat bancària es facilitaran els tràmits- amb el qual se subvenciona el cost de gestió de l’aval fins a 50.000 €. Si el préstec és igual o inferior a 25.000 € també s’estalviaran les despeses derivades de la intervenció notarial. Els sol•licitants han de ser titulars d’explotacions agràries.
Terminis: 25-06-2010 / 12-07-2010
Ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris per a l’any 2010 La finalitat d’aquestes ajudes és fomentar la difusió de noves tecnologies mitjançant l’adquisició de màquines i equips agrícoles, que suposin una innovació tecnològica a les Illes Balears i contribueixin a millorar els actuals sistemes de producció, l’estalvi energètic, la conservació del medi ambient o a millorar les condicions de treball dels agricultors.
Terminis: 11-06-2010 / 27-08-2010
Ajudes per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola, any 2010 Aquesta convocatòria té com a finalitat fomentar, amb ajudes econòmiques, la renovació del parc de tractors agrícoles i màquines agrícoles automotrius de les Illes Balears, mitjançant la conversió en ferralla de les unitats d’aquestes màquines més antigues i amb la seva substitució per nous tractors i noves màquines, així com determinades màquines arrossegades i sospesades que, per estar equipats amb modernes tecnologies, milloren les condicions de treball, tenen una major eficiència energètica i produeixen un menor impacte mediambiental.
Terminis: 11-06-2010 / 27-08-2010
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici