Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER SOL.LICITAR AVALS PER NOUS CRÈDITS S'ha ampliat el termini d'admissió de sol.licituds de subvenció del cost dels avals SAECA a nous crèdits fins el proper 12 de setembre.
Terminis: 05-07-2010 / 12-09-2010
FINS EL 12 DE JULIOL ES PODEN DEMANAR SUBVENCIONS PELS AVALS DELS CRÈDITS ICO-LIQUIDESA Es tracta dels crèdits ICO-LIQUIDESA (que es poden demanar fins el 20 de desembre de 2010), amb un termini màxim d’amortització de 5 anys (el primer és de carència) i amb un tipus d’interès de referència ICO més un marge variable negociable. Fins el 12 de juliol es pot demanar l’aval subvencionat de SAECA -a la pròpia entitat bancària es facilitaran els tràmits- amb el qual se subvenciona el cost de gestió de l’aval fins a 50.000 €. Si el préstec és igual o inferior a 25.000 € també s’estalviaran les despeses derivades de la intervenció notarial. Els sol•licitants han de ser titulars d’explotacions agràries.
Terminis: 25-06-2010 / 12-07-2010
Ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris per a l’any 2010 La finalitat d’aquestes ajudes és fomentar la difusió de noves tecnologies mitjançant l’adquisició de màquines i equips agrícoles, que suposin una innovació tecnològica a les Illes Balears i contribueixin a millorar els actuals sistemes de producció, l’estalvi energètic, la conservació del medi ambient o a millorar les condicions de treball dels agricultors.
Terminis: 11-06-2010 / 27-08-2010
Ajudes per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola, any 2010 Aquesta convocatòria té com a finalitat fomentar, amb ajudes econòmiques, la renovació del parc de tractors agrícoles i màquines agrícoles automotrius de les Illes Balears, mitjançant la conversió en ferralla de les unitats d’aquestes màquines més antigues i amb la seva substitució per nous tractors i noves màquines, així com determinades màquines arrossegades i sospesades que, per estar equipats amb modernes tecnologies, milloren les condicions de treball, tenen una major eficiència energètica i produeixen un menor impacte mediambiental.
Terminis: 11-06-2010 / 27-08-2010
Ajudes per a la reutilització i el manteniment de les instal•lacions ramaderes, en el marc del Pla pilot establert en base a la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, per a l’any 2010 Fomentar la recuperació i el manteniment, amb criteris de desenvolupament sostenible, de les instal•lacions de les explotacions agràries ramaderes a la zona de Campos - ses Salines per a la seva adequació i reutilització per a usos ramaders. Per a complir aquests objectius es promouen les actuacions següents: a) LÍNIA 1. La instal•lació d’energies renovables i/o l’adquisició d’equips informàtics per a ús agrari (tant software com hardware) a explotacions ramaderes en actiu. b) LÍNIA 2. L’adequació i reutilització de les instal•lacions ramaderes de boví existents en desús, per a la seva realització com a instal•lacions d’activitats ramaderes extensives.
Terminis: 11-06-2010 / 06-08-2010
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici