Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Subvencions per a l'utilització de serveis d'assessorament per a l'any 2010 Convocatòria d'ajudes per a fomentar la utilització de serveis d'assessorament destinats a millorar el rendiment global de les explotacions agràries.
Terminis: 24-05-2010 / 17-09-2010
Ajudes per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives per a l'exercici 2010 Ajudes dirigides a les cooperatives agràries que duguin a terme processos d'integració cooperativa, millores de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat o adequació de recursos humans, i ajuts a les federacions o unions de cooperatives agràries de les Illes Balears. ,
Terminis: 24-05-2010 / 30-07-2010
Ajut específic de suport al sector lacti
Terminis: 15-05-2010 / 04-06-2010
Obert el termini per a sol.licitar la devolució de l'impost d'hidrocarburs A partir del dia 1 de maig s'ha obert el termini per a la tramitació de la devolució de l'impost d'hidrocarburs de l'any 2009. Unió de Pagesos du a terme la tramitació de les devolucions a les seves oficines de Palma i Inca. Ho podeu fer facilitant-nos la documentació per fax, correu electrònic o personalment.. Per a la tramitació es necessita: Dades de l'empresa (nom, DNI) Número de c/c bancari Matrícula/nº de fabricació maquinària Codi minorista de la benzinera (CIM) Número de la factura Data de la factura Número de litres de la factura Import de la factura Fax UPM: 971 464 061 Correus electrònics: admin.@unio-pagesos.com (oficina Palma) damia@upmgmail.com (Inca)
Terminis: 01-05-2010 / --
Ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí, per a l’any 2011 S’aprova la convocatòria d’ajudes per a l’any 2011, per a fomentar la reforma i adequació integral dels sectors oví i caprí a través d’agrupacions de productors. En funció de l’objecte de l’agrupació, les subvencions s’emmarcaran a les següents categories: a) Ajudes per a la constitució i desenvolupament de l’estructura comuna de gestió. b) Ajudes per a la inversió a explotacions agràries integrades a l’agrupació. c) Ajudes per a la dotació de serveis i activitats de formació que s’emmarquin entre els costs indicats a l’article 15.2 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006. d) Ajudes per a la constitució d’agrupacions, inversions i dotacions de serveis i formació a les zones amb dificultats específiques que es relacionen a l’annex III de la present Resolució.
Terminis: -- / --
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
»
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici