Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per a la reutilització i el manteniment de les instal•lacions ramaderes, en el marc del Pla pilot establert en base a la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, per a l’any 2010 Fomentar la recuperació i el manteniment, amb criteris de desenvolupament sostenible, de les instal•lacions de les explotacions agràries ramaderes a la zona de Campos - ses Salines per a la seva adequació i reutilització per a usos ramaders. Per a complir aquests objectius es promouen les actuacions següents: a) LÍNIA 1. La instal•lació d’energies renovables i/o l’adquisició d’equips informàtics per a ús agrari (tant software com hardware) a explotacions ramaderes en actiu. b) LÍNIA 2. L’adequació i reutilització de les instal•lacions ramaderes de boví existents en desús, per a la seva realització com a instal•lacions d’activitats ramaderes extensives.
Terminis: 11-06-2010 / 06-08-2010
Subvencions per a l'utilització de serveis d'assessorament per a l'any 2010 Convocatòria d'ajudes per a fomentar la utilització de serveis d'assessorament destinats a millorar el rendiment global de les explotacions agràries.
Terminis: 24-05-2010 / 17-09-2010
Ajudes per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives per a l'exercici 2010 Ajudes dirigides a les cooperatives agràries que duguin a terme processos d'integració cooperativa, millores de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat o adequació de recursos humans, i ajuts a les federacions o unions de cooperatives agràries de les Illes Balears. ,
Terminis: 24-05-2010 / 30-07-2010
Ajut específic de suport al sector lacti
Terminis: 15-05-2010 / 04-06-2010
Obert el termini per a sol.licitar la devolució de l'impost d'hidrocarburs A partir del dia 1 de maig s'ha obert el termini per a la tramitació de la devolució de l'impost d'hidrocarburs de l'any 2009. Unió de Pagesos du a terme la tramitació de les devolucions a les seves oficines de Palma i Inca. Ho podeu fer facilitant-nos la documentació per fax, correu electrònic o personalment.. Per a la tramitació es necessita: Dades de l'empresa (nom, DNI) Número de c/c bancari Matrícula/nº de fabricació maquinària Codi minorista de la benzinera (CIM) Número de la factura Data de la factura Número de litres de la factura Import de la factura Fax UPM: 971 464 061 Correus electrònics: admin.@unio-pagesos.com (oficina Palma) damia@upmgmail.com (Inca)
Terminis: 01-05-2010 / --
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 | Següent »
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici