Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per al foment de la intercooperaci i la concentraci de les cooperatives per a l'exercici 2010 Ajudes dirigides a les cooperatives agrries que duguin a terme processos d'integraci cooperativa, millores de la qualitat de la producci i dels serveis agroalimentaris i la comercialitzaci de productes de qualitat o adequaci de recursos humans, i ajuts a les federacions o unions de cooperatives agrries de les Illes Balears. ,
Terminis: 24-05-2010 / 30-07-2010
Ajut especfic de suport al sector lacti
Terminis: 15-05-2010 / 04-06-2010
Obert el termini per a sol.licitar la devoluci de l'impost d'hidrocarburs A partir del dia 1 de maig s'ha obert el termini per a la tramitaci de la devoluci de l'impost d'hidrocarburs de l'any 2009. Uni de Pagesos du a terme la tramitaci de les devolucions a les seves oficines de Palma i Inca. Ho podeu fer facilitant-nos la documentaci per fax, correu electrnic o personalment.. Per a la tramitaci es necessita: Dades de l'empresa (nom, DNI) Nmero de c/c bancari Matrcula/n de fabricaci maquinria Codi minorista de la benzinera (CIM) Nmero de la factura Data de la factura Nmero de litres de la factura Import de la factura Fax UPM: 971 464 061 Correus electrnics: admin.@unio-pagesos.com (oficina Palma) damia@upmgmail.com (Inca)
Terminis: 01-05-2010 / --
Ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors ov i capr, per a lany 2011 Saprova la convocatria dajudes per a lany 2011, per a fomentar la reforma i adequaci integral dels sectors ov i capr a travs dagrupacions de productors. En funci de lobjecte de lagrupaci, les subvencions semmarcaran a les segents categories: a) Ajudes per a la constituci i desenvolupament de lestructura comuna de gesti. b) Ajudes per a la inversi a explotacions agrries integrades a lagrupaci. c) Ajudes per a la dotaci de serveis i activitats de formaci que semmarquin entre els costs indicats a larticle 15.2 del Reglament (CE) nm. 1857/2006 de la Comissi, de 15 de desembre de 2006. d) Ajudes per a la constituci dagrupacions, inversions i dotacions de serveis i formaci a les zones amb dificultats especfiques que es relacionen a lannex III de la present Resoluci.
Terminis: -- / --
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
»
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici