Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí, per a l’any 2011 S’aprova la convocatòria d’ajudes per a l’any 2011, per a fomentar la reforma i adequació integral dels sectors oví i caprí a través d’agrupacions de productors. En funció de l’objecte de l’agrupació, les subvencions s’emmarcaran a les següents categories: a) Ajudes per a la constitució i desenvolupament de l’estructura comuna de gestió. b) Ajudes per a la inversió a explotacions agràries integrades a l’agrupació. c) Ajudes per a la dotació de serveis i activitats de formació que s’emmarquin entre els costs indicats a l’article 15.2 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006. d) Ajudes per a la constitució d’agrupacions, inversions i dotacions de serveis i formació a les zones amb dificultats específiques que es relacionen a l’annex III de la present Resolució.
Terminis: -- / --
Pàgines : « Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
»
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici