Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al Pla anual 2012. S’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria d’ajudes per a l’any 2012, destinades a promoure la contractació de les assegurances agràries, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.
Terminis: 01-01-2012 / 31-12-2012
Ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics, per a l’any 2012 Constitueix l’objecte de la present convocatòria fomentar en les explotacions de taronges, satsumes, clementines, mandarines híbrides, mandarines comunes, llimones i poncems, la reconversió de les plantacions mitjançant el canvi de varietat, clon o espècie.
Terminis: 28-12-2011 / 29-02-2012
Ajudes per a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí, per a l’any 2012 Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució les agrupacions de productors en el sector oví i caprí que, amb anterioritat a la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds, reuneixin els requisits necessaris. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la data de publicació d’aquesta Resolució fins al 30 d’abril de 2012.
Terminis: 20-12-2011 / 30-04-2012
Subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de novembre de 2011 per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors.
Terminis: 21-11-2011 / 30-12-2011
Ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, per a l’any 2011 La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar la difusió de noves tecnologies mitjançant l’adquisició de màquines i equips agrícoles, que suposin una innovació tecnològica a les Illes Balears i contribueixin a millorar els actuals sistemes de producció, l’estalvi energètic, la conservació del medi ambient o a millorar les condicions de treball dels agricultors.
Terminis: 30-10-2011 / 09-12-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici