Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2011 Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2011 (revistes, almanacs, retolació, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)
Terminis: 07-06-2011 / 09-09-2011
Ajudes destinades a promoure la constitució d’agrupacions de productors de patates de consum, any 2011 El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB i acabarà el 7 d’octubre de 2011.
Terminis: 31-05-2011 / 07-10-2011
Ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, per a l’any 2011 El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des de la data de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució i acabarà el 30 de juny de 2011.
Terminis: 31-05-2011 / 30-06-2011
Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, any 2011 El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i acabarà el 30 de juny de 2011.
Terminis: 28-05-2011 / 30-05-2011
Obert el termini per a la devolució de l'impost d'hidrocarburs S'han d'aportar dades del titular, compte corrent del banc, mitjans utilitzats (vehicles, casta, número d'identificació, número de factura, data, codi d'identificació minorista, litres, import de la factura.S'HA DE Per a més informació cridau a les oficines d'Unió de Pagesos.
Terminis: 01-05-2011 / --
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici