Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, any 2011 El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i acabarà el 30 de juny de 2011.
Terminis: 28-05-2011 / 30-05-2011
Obert el termini per a la devolució de l'impost d'hidrocarburs S'han d'aportar dades del titular, compte corrent del banc, mitjans utilitzats (vehicles, casta, número d'identificació, número de factura, data, codi d'identificació minorista, litres, import de la factura.S'HA DE Per a més informació cridau a les oficines d'Unió de Pagesos.
Terminis: 01-05-2011 / --
Ampliat el termini per presentar sol.licituds úniques d'ajudes de la PAC S'ha ampliat fins el dia 13 de maig el termini per presentar sol.licituds úniques d'ajudes directes de la PAC.
Terminis: 30-04-2011 / 13-05-2011
Campanya de compra subvencionada per a l'any 2011 de llavors de blat de les índies Campanya de compra subvencionada per a l'any 2011 de llavors de blat de les índies Millora Agrària ha convocat la campanya d'ajudes per al 2011 per comprar llavors de blat de les índies. El termini de presentació de sol.licituds acaba el dia 15 d'abril de 2011 a les 13 h. S'ha d'omplir la sol.licitud i aportar les dades de la sol.licitud d'ajudes directes 2011 (la qual s'ha d'haver presentat). L'entrega dels productes serà, previsiblement, el maig del 2011. La subvenció ve detallada en el full de sol.licitud i és una reducció en el preu de venda al públic.
Terminis: 11-04-2011 / 15-04-2011
Convocades les ajudes Leader Dia 2 d'abril de 2011 s'ha publicat al BOIB la convocatòria de subvencions LEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia el dia 4 d'abril de 2011 i finalitza dia 4 de maig de 2011. Podeu trobar tota la documentació necessària per a presentar una sol·licitud a: www.leadermallorca.org, a l'apartat de documentació. Les sol·licituds s'han de presentar a l'oficina del Grup d'Acció de Mallorca, l'Associació Mallorca Rural, que es troba situada a Algaida, al casal de Pere Capellà, carrer dels Cavallers, núm. 22, segona planta.
Terminis: 02-04-2011 / 04-05-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici