Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per als titulars d'explotacions de bestiar boví lleter per pèrdues a causa de condicions climàtiques adverses, any 2011 L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les pèrdues ocasionades en el subsector lacti boví balear amb motiu de les repercussions produïdes per les situacions climàtiques adverses durant els darrers dotze mesos a les illes de Mallorca i Eivissa.
Terminis: 30-03-2011 / 08-04-2011
Ajudes al desenvolupament del programa de millora genètica del bestiar boví d’aptitud lletera, any 2011 L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és millorar el nivell genètic de la cabana frisona balear i promoure l’increment de la productivitat lletera i econòmica basant-se fonamentalment en l’adquisició de dosis seminals per conservar-les i aplicar-les.
Terminis: 30-03-2011 / 13-04-2011
Ajudes per a la promoció del vi en mercats de tercers països, any 2011 És objecte de la present Resolució convocar, per l’any 2011, les ajudes per a la promoció del vi, en mercats de tercers països, previstes en la Secció 1a del Capítol II del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2009).
Terminis: 29-03-2011 / 31-03-2011
Ajudes per a la implantació de sistemes d'assegurament per a la millora integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les explotacions, any 2011 S’aprova la convocatòria, per a l’any 2011, d’ajudes per a la implantació de sistemes d’assegurament per a la millora integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les explotacions en l’àmbit territorial de les Illes Balears. La finalitat de les ajudes convocades en aquesta Resolució és subvencionar les actuacions d’assessorament tècnic per a la implantació de les guies de pràctiques correctes d’higiene a les explotacions ramaderes dedicades a la producció de llet procedent del boví, oví i caprí mitjançant l’aplicació dels programes corresponents.
Terminis: 20-03-2011 / 29-04-2011
Subvencions per fomentar la intercooperació i la concentració de les cooperatives, any 2011 S’aprova la convocatòria de subvencions per fomentar la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears.
Terminis: 20-03-2011 / 17-06-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici