Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal, any 2011 Convocatòria d’ajudes per a l’any 2011, per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal. La finalitat d’aquestes ajudes és incentivar l’aplicació de sistemes de control de la traçabilitat a aquells que apliquin programes de producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que impliquin a totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització de productes agroalimentaris, des de la granja fins el consumidor final, mitjançant la contribució al finançament de les depeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament i posada en funcionament d’aquests sistemes, així com de determinades despeses que suposen la implantació d’aquests sistemes, entre ells els costos derivats de la realització dels controls de qualitat efectuats per terceres persones, la formació del personal, específicament la relacionada amb el programa de producció de qualitat i amb el certificat dels programes de qualitat implantats.
Terminis: 16-03-2011 / 29-04-2011
Ajudes per al funcionament d’organitzacions professionals agràries de Mallorca dutes a terme l’any 2010 S’aprova la convocatòria d’ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca, per a participar en les despeses originades l’any 2010, per la realització de les activitats pròpies d’aquestes organitzacions, amb la finalitat de promoure actuacions en matèria de representació i d’informació per part d’aquestes organitzacions.
Terminis: 16-03-2011 / 20-04-2011
Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes A través d'aquesta línia d'ajudes es podrà subvencionar una o diverses de les activitats següents: a) Reconversió varietal, fins i tot mitjançant re empelt. b) Reimplantació de vinyet. c) Millora de les tècniques de gestió del vinyet.
Terminis: 15-03-2011 / 30-04-2011
Ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura, Programa Nacional Apícola 2011 Convocatòria d’ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura, d’acord amb el Programa nacional apícola de 2011.
Terminis: 11-03-2011 / 15-04-2011
Subvencions per a la modernització de les explotacions agrícoles, any 2011
Terminis: 14-02-2011 / 11-03-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici