Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes per al funcionament d’organitzacions professionals agràries de Mallorca dutes a terme l’any 2010 S’aprova la convocatòria d’ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca, per a participar en les despeses originades l’any 2010, per la realització de les activitats pròpies d’aquestes organitzacions, amb la finalitat de promoure actuacions en matèria de representació i d’informació per part d’aquestes organitzacions.
Terminis: 16-03-2011 / 20-04-2011
Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes A través d'aquesta línia d'ajudes es podrà subvencionar una o diverses de les activitats següents: a) Reconversió varietal, fins i tot mitjançant re empelt. b) Reimplantació de vinyet. c) Millora de les tècniques de gestió del vinyet.
Terminis: 15-03-2011 / 30-04-2011
Ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura, Programa Nacional Apícola 2011 Convocatòria d’ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura, d’acord amb el Programa nacional apícola de 2011.
Terminis: 11-03-2011 / 15-04-2011
Subvencions per a la modernització de les explotacions agrícoles, any 2011
Terminis: 14-02-2011 / 11-03-2011
Ajudes d’introducció a la investigació en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, any 2011
Terminis: 14-02-2011 / 25-02-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici