Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes d’introducció a la investigació en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, any 2011
Terminis: 14-02-2011 / 25-02-2011
Foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius
Terminis: 01-02-2011 / 29-04-2011
Ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears
Terminis: 01-02-2011 / --
Ajudes comunitàries directes a l’agricultura i a la ramaderia
Terminis: 01-02-2011 / 30-04-2011
Ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes a les de muntanya a les Illes Balears
Terminis: 01-02-2011 / --
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici