Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes destinades al foment de lagricultura i la ramaderia ecolgiques, any 2011 Sha obert el termini per presentar les sollicituds dajuts de la PAC i amb elles, enguany, tamb es pot demanar lajut destinat al foment de lagricultura i la ramaderia ecolgiques. Tots aquells que no la demanreu lany 2009 i que ja heu acabat els 5 anys, o b aquells que us heu inscrit durant lany 2010 ara s el moment de sollicitar-lo. Les bases ms o manco sn les mateixes que les de 2009 i els requisits que shan de complir tamb sn els mateixos, el comproms s per cinc anys encara que lajuda noms s per tres anys. Recordau que lajuda va destinada a la producci agrcola i que si declareu pastures i farratges heu de tenir el ramat inscrits al CBPAE. Shan de fer un mnim de 40 hores formaci per poder cobrar lajuda. La sollicitud s'haur de presentar en el perode comprs entre el dia 1 de febrer i el 30 d'abril de 2011.
Terminis: 01-02-2011 / 30-04-2011
Subvencions destinades al foment de sistemes de producci de races ramaderes autctones en rgims extensius, any 2011 El termini de presentaci de sollicituds ser des de l1 de febrer al 29 dabril de 2011.
Terminis: 01-02-2011 / 29-04-2011
Ajudes destinades a fomentar les races autctones en perill dextinci i el manteniment de pastures tradicionals, any 2011 La sollicitud s'haur de presentar en el perode comprs entre el dia 1 de febrer i el 30 d'abril de 2011
Terminis: 01-02-2011 / 30-04-2011
AJUDES A LA INCORPORACI DE JOVES AGRICULTORS Saprova la segona convocatria de subvencions, corresponent a lany 2010, per fomentar la installaci de joves agricultors, dacord amb lOrdre de la consellera dAgricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007, per la qual sestableixen les bases reguladores de la concessi de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, que es va publicar en el Butllet Oficial de les Illes Balears nm.188, de 20 de desembre de 2007.
Terminis: 31-12-2010 / 04-02-2011
CONTRACTE AGRARI (AJUDES EN EL MARC DEL PLA PILOT) Lobjecte daquesta lnia dajudes s conservar el medi ambient, el paisatge i el medi rural, preservar els recursos naturals i millorar el seu aprofitament, potenciar els processos productius de lactivitat agrria i diversificar les activitats de les explotacions agrries. Lmbit daplicaci daquestes ajudes s lilla de Mallorca.
Terminis: 30-12-2010 / 31-01-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici