Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Ajudes destinades al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològiques, any 2011 S’ha obert el termini per presentar les sol•licituds d’ajuts de la PAC i amb elles, enguany, també es pot demanar l’ajut destinat al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològiques. Tots aquells que no la demanàreu l’any 2009 i que ja heu acabat els 5 anys, o bé aquells que us heu inscrit durant l’any 2010 ara és el moment de sol•licitar-lo. Les bases més o manco són les mateixes que les de 2009 i els requisits que s’han de complir també són els mateixos, el compromís és per cinc anys encara que l’ajuda només és per tres anys. Recordau que l’ajuda va destinada a la producció agrícola i que si declareu pastures i farratges heu de tenir el ramat inscrits al CBPAE. S’han de fer un mínim de 40 hores formació per poder cobrar l’ajuda. La sol·licitud s'haurà de presentar en el període comprès entre el dia 1 de febrer i el 30 d'abril de 2011.
Terminis: 01-02-2011 / 30-04-2011
Subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius, any 2011 El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de febrer al 29 d’abril de 2011.
Terminis: 01-02-2011 / 29-04-2011
Ajudes destinades a fomentar les races autòctones en perill d’extinció i el manteniment de pastures tradicionals, any 2011 La sol·licitud s'haurà de presentar en el període comprès entre el dia 1 de febrer i el 30 d'abril de 2011
Terminis: 01-02-2011 / 30-04-2011
AJUDES A LA INCORPORACIÓ DE JOVES AGRICULTORS S’aprova la segona convocatòria de subvencions, corresponent a l’any 2010, per fomentar la instal·lació de joves agricultors, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.188, de 20 de desembre de 2007.
Terminis: 31-12-2010 / 04-02-2011
CONTRACTE AGRARI (AJUDES EN EL MARC DEL PLA PILOT) L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és conservar el medi ambient, el paisatge i el medi rural, preservar els recursos naturals i millorar el seu aprofitament, potenciar els processos productius de l’activitat agrària i diversificar les activitats de les explotacions agràries. L’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes és l’illa de Mallorca.
Terminis: 30-12-2010 / 31-01-2011
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici